نمایش 1–9 از 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-572

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-572 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-572 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-532

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-532 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-532 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer E1-570

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer e1-570 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer e1-570 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5738

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5738 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5738 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5720

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5720 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5720 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5520

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5520 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5520 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5310

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5310 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 5310 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 4021

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 4021 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 4021 مطابقت دارد.

کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 2420

در کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 2420 تعدادی کانکتور جهت اتصال به مادربرد و صفحه مانیتور یا lcd در نظر گرفته شده است بنابراین حتما توجه داشته باشید که کابل فلت لپ تاپ مورد نظر شما با کابل فلت لپ تاپ ایسر Acer 2420 مطابقت دارد.